ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI

Anlaşmalı boşanma davaları Türk Medeni Kanunu’nun 116. Maddesinin 3. Fıkrasında düzenlenmiştir.

Anlaşmalı boşanma, tarafların ortak kararı sonucu evliliği bitirme istemi anlamına gelir. Anlaşmalı boşanma, boşanmanın hukuki sonuçlarını düzenleyen ve her iki eş tarafından imzalanması gereken bir tür sözleşmedir.

Anlaşmalı Boşanma Şartları

Anlaşmalı boşanma davasının gerçekleştirilebilmesi için şartlar vardır. 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 3. Maddesine uyulması gerekir.

 • Anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi için evli olan çiftin en az 1 yıldır evli olması gerekir. Bir yılını doldurmamış olan eşler anlaşmalı boşanma davası açamaz.
 • Çiftlerin anlaşmalı boşanma davasının gerçekleşebilmesi için tüm hukuki konularda uzlaşmaları ve bunu yazılı olarak belgelemiş olmaları gerekir. Bu belge Anlaşmalı boşanma protokolüdür.
 • Tarafların davalara eksiksiz bir şekilde,  ister avukatları ile ister beraber ister tek başlarına davaya katılma zorunluluğu vardır.

Anlaşmalı Boşanma Aşamaları

 • Anlaşmalı boşanma dava dilekçesi hazırlanmalıdır.
 • Dilekçeye ek olarak anlaşma protokolü yazılmalıdır.
 • Adliyede dava açabilmesi için UYAP sistemine bağlı bir tevzi bürosuna gidilmelidir.
 • Nüfus cüzdanı yanınızda bulunmalıdır.
 • Dava harcı yatırılmalıdır.
 • Davanın görüleceği kaleme gidilip dilekçe verilmelidir.
 • Mahkemede boşanma istekleri hakim karşısında tekrarlanmalıdır. Protokolde yer alan imzaların kişilere ait olduğu ispatlanmalıdır.
 • Karar verildikten sonra gerekçeli kararın çıkması ve kararı tebliğ ile aldıktan sonra kararı temyiz etme hakkından feragat edildiği belirtilir.
 • Karar tamamen kesinleştikten sonra Mahkeme kararı nüfus müdürlüğüne gönderilir ve yeni medeni durum için gerekli düzenlemeler işleme alınır.

Anlaşmalı Boşanma Tek Celsede Biter Mi?

Anlaşmalı boşanma davalarında birden fazla duruşma gerçekleşmez, yalnızca bir duruşma yapılır. Hakim protokol maddelerini tek tek okur ve tarafların boşanmak için istekli olup olmadığını sorar. Duruşma sonrasında hemen boşanma gerçekleşmez, boşanma kararının kesinleşmesi için belli bir prosedür tamamlanmalıdır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Yetkili Mahkeme

Anlaşmalı boşanma davaları Aile Mahkemelerince açılır. Aile mahkemesi bulunmayan yerlerde davalara Asliye Hukuk Mahkemesi bakmaktadır.

(HMK. Madde 119)

(1) Dava dilekçesinde aşağıdaki hususlar bulunur:

a) Mahkemenin adı

b)Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri.

c) Davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası.

ç) Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri.

d) Davanın konusu ve malvarlığı haklarına ilişkin davalarda, dava konusunun değeri.

e) Davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri.

f) İddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği.

g) Dayanılan hukuki sebepler.

ğ) Açık bir şekilde talep sonucu.

h) Davacının, varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin imzası.

(2) Birinci fıkranın (a), (d), (e), (f) ve (g) bentleri dışında kalan hususların eksik olması hâlinde, hâkim davacıya eksikliği tamamlaması için bir haftalık kesin süre verir. Bu süre içinde eksikliğin tamamlanmaması hâlinde dava açılmamış sayılır.

DAHA FAZLA BİLGİ ALMAK İÇİN BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ.

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön