BABALIK DAVASI

BABALIK DAVASI

Çocuk ile ana arasındaki soybağı doğum ile kurulur ancak çocuk ile baba arasındaki soybağı, evlilik, tanıma ve babalık davası ile kurulur. Babalık davaları yetkili ve görevli mahkemeye verilecek olan babalık davası dilekçesi ile açılır. Babalık davasını baba açamaz, davayı sadece ana ya da çocuğun açması mümkündür. Dava babaya karşı açılır ancak baba ölmüş ise mirasçılara karşı açılır.

Genel olarak soybağının kurulması
Madde 282- Çocuk ile ana arasında soybağı doğumla kurulur.
Çocuk ile baba arasında soybağı, ana ile evlilik, tanıma veya hâkim hükmüyle kurulur.
Soybağı ayrıca evlât edinme yoluyla da kurulur.

Evlilik dışı çocuk ile baba arasında bir bağ oluşmaz, ya baba çocuğu tanımalı ya da babalık davası açılmalıdır. Babalık davası, evlilik dışı doğan çocuğun biyolojik babası ile arasında bir bağ oluşturulmasının mahkemece karar verilmesidir.

Babalık Davasını Kim Açabilir?

Babalık davası hakkı Türk Medeni Kanunu madde 301 gereğince ana ve çocuğa verilmiştir. Babalık davası baba olarak düşünülen kişiye açılır. Eğer ki baba ölmüş ise bu dava mirasçılarına karşı da açılabilir, bunun sebebi, bir yandan babayı resmi olarak kimliğe yazdırabilmek bir yandan da babadan kalan mirasta pay sahibi olabilmek içindir. Babalık dava hakkının sadece ana ve çocuğa tanınmasının sebebi ise Tanıma yoludur. Bu davayı açmak isteyen çocuk, dava ehliyetine ya da başka bir deyiş ile fiil ehliyetine sahip değil ise bunu atanan kayyum aracılığı ile gerçekleştirir. Ananın babalık davası açabilmesi için babayı biliyor olması gerekir.

Babalık Davasında İspat

DNA testi ile çocuğun babası bulunabilir. Davalı kişi kendisinin baba olmasının imkânsızlığını kanıtlarsa, üçüncü kişinin baba olması ihtimalinin kendisinin baba olması ihtimalinden fazla olduğunu kanıtlarsa babalık karinesi çürütülmüş olur.

Babalık Davasında Hak Düşürücü Süre

Babalık davası çocuk doğmadan önce de sonra da açılabilir. Annenin dava hakkı, çocuğun doğumundan itibaren 1 yıl geçmekle düşer. Eğer çocuk ile başka bir erkek arasında soybağı var ise, bu soybağının ortadan kalktığı tarihten itibaren süre işlemeye başlar. 1 yıllık süre geçtikten sonra gecikmeyi haklı kılan sebepler varsa, sebebin ortadan kalkmasından başlayarak 1 ay içinde dava açılması mümkündür.

Babalık Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

Babalık davasında görevli mahkeme Aile Mahkemeleridir. Aile Mahkemelerinin olmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri görevli mahkemedir. Babalık davasında yetkili mahkeme, taraflardan birinin dava veya doğum sırasındaki yerleşim yeri mahkemesidir.

BABALIK DAVASI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön