Eş Durumu Nedeniyle Tayin

Eş Durumu Nedeniyle Tayin

Devlet kurumlarında memurlar, bazı durumlarda istedikleri yerde çalışabildikleri gibi bazı durumlarda ise zorunlu olarak farklı şehirlere tayinleri çıkabiliyor. İki eşin de devlet memuru olduğu evliliklerde eşlerden birinin tayini çıkması durumunda diğer eş için eş durumu nedeniye tayin  meselesi gündeme gelmektedir.

Anayasa’nın 41. maddesideki; “Aile, Türk toplumunun temelidir… Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması… için gerekli tedbirleri alır.” ibaresi gereğiyle eş durumu nedeniyle tayin müessesi düzenlenmiştir.

Türk toplumunun temelini oluşturan aie kurumunun korunması, devletin bir yükümlülüğü haline gelmiştir. Bu yükümlülük kapsamında ise eş durumu nedeniyle tayin müessesi düzenlenmiştir.

Eş Durumu Nedeniyle Tayin Usulü ve Şartları

Devlet Memurları Kanunu’nun 72. maddesinin 2. fıkrasına göre;

“yeniden veya yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda; aile birimini muhafaza etmek bakımından kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanarak memur olan diğer eşin de isteği halinde ataması, Kanunda belirtilen esaslar çerçevesinde, atamaya tabi tutulan memurun atandığı yere yapılır.”

Eşlerden birinin farklı bir şehire tayini çıkması durumunda; diğer eşin, eş durumu nedeniyle tayin talebinde bulunması mümkündür.

Eş durumu nedeniyle tayin talebinin onaylanması için gerekli bazı şartlar vardır. Bu şartlar:

  • Yapılan atamanın, yeniden veya yer değiştirme suretiyle yapılan bir atama olması,
  • Kurumlar arasında gerekli koordinasyonların sağlanması,
  • Memur olan diğer eşin de rızasının olması,
  • Atanacak diğer memur eşin de Kanunun 74 ve 76. maddelere göre atamasının yapılması.

Eş durumu nedeniyle tayinle atanacak eşin, atanacağı yerde ona uygun görev bulunması halinde atama yapılır.

Eş Durumu Nedeniyle Tayin Şartları Oluşmadığında Eşin İzin Hakkı

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 72. Maddesine göre,

Ataması yapılan memurun, atanacağı yerde eşine uygun görev bulunmaması durumunda;  eş durumu nedeniyle tayin hakkı talep eden eşe görev süresi ile sınırlı olmak koşuluyla izin verilebilecektir. İznin verilmesi için bazı şartlar vardır.

İzin verilen eşlere, aylık, ek gösterge, zam ve tazminatlarını karşılığı olarak; kanuni kesintiler düşüldükten sonraki, net miktarının,

eşleri;

  • Atama yapılacak olan şehrin, Olağanüstü Hal Bölgesine ya da bu illere mucavir illere dahil olması durumunda %60’ı,
  • Kalkınmada birinci derece öncelikli yörelerde görevlilere %50’si,
  • Kalkınmada ikinci derece öncelikli yörelerde görevlilere %25’i,

kurumlarınca kadro tasarrufu bütçesinden ödenir.

Eşin ücretli veya ücretsiz farketmezsizin izinli olarak geçirebileceği süre, memuriyetleri süresince, 4 yılı geçemez.

Eş Durumu Nedeniyle Tayin Talebinin Reddi ve İptal Davası

Şartları sağlanan ve mevzuata uygun şekilde uygulanan eş durumu nedeniyle tayin kararı ilgili kurumların reddi üzerine;

  • Verilen red kararının iptali için idare mahkemelerde dava açılması mümkündür. İdarenin tayin talebinin reddedilmesi yönünde aldığı karar, niteliğinden dolayı idari işlem olarak değerlendirilir.

İdari işlemlere karşı ise idare mahkemesinde iptal davası açmak mümkündür. İdari işlemin yazılı olarak tebliğ edildiği tarihten başlanarak 60 gün içerisinde iptal davası açılabilir.

Eş Durumu Nedeniyle Tayin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön