EVLAT EDİNME DAVASI

EVLAT EDİNME DAVASI

Evlat edinme

Durumu evlat edindirilmeye uygun olan bir çocuk ile, durumu evlat edinmeye uygun kişi arasında hukuki bağların sağlanması ile çocuk ebeveyn ilişkisi kurulmasıdır.

Evlat Edinmenin Şartları

Evlat edinmenin şartları vardır.

Bu şartlar:

 • Eşlerin en az 5 yıldır evli olmaları ya da her ikisinin de 30 yaşını doldurmuş olmaları,
 • Evlat edinecek kişi veya eşlerin, evlat edinilenden en az 18 yaş büyük olmaları,
 • Çocuğun, evlat edinen tarafından en az bir yıl süreyle bakılmış ve eğitilmiş olması,
 • Evlat edinmenin her halde çocuğun yararına bulunması, 
 • Ayırt etme gücüne sahip olan çocuğun rızasının alınması, 
 • Çocuğun ana ve babasının rızasının bulunması, (22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 311 ve 312. maddelerinde yer alan hükümler hariç)
 • Çocuğun vesayet altında olması halinde vesayet dairelerinin izninin alınmış olması,
 • Evlat edinenin en az ilkokul mezunu olması şeklinde özellikler aranır.

Evlat Edinme Süreci

Evlat edinme süresi değişkenlik göstermektedir. Evlat edinme resmi prosedürü barındırdığı için, yoğunluk olan şehirlerde daha uzun sürebilmektedir.

 • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne başvuru yapılmalıdır.
 • Başvuru yapıldıktan sonra, başvuru yapacak olan kişi resmi prosedüre ilişkin belgeleri toplayarak kuruma sunmalıdır.
 • Belgeler tamamlandıktan sonra, Kurum gerekli olan incelemeleri yapar.
 • Evlan edinmek için dava açılması gerekmektedir, bu dava basit usule tabi görüldüğünden dava kısa sürmektedir.

Evlat Edinme davası, Aile Mahkemelerinin görevindedir. 

Evlat edinebilmek için, ikamet edilen şehirdeki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler il Müdürlüğünden randevu alarak dilekçe ile evlat edinme başvurusu gerçekleştirebilirsiniz.

18 Yaşından Küçüklerin Evlat Edinmesi

18 yaşını doldurmamış olan küçüklerin evlat edinilmesi mümkündür ancak evlat edinebilmeleri için birkaç şart bulunmaktadır.

Bu şartlar:

 • Evlat edinme işlemi, küçüğün yararına olmalıdır. Bu yararı mahkeme iredeler.
 • Evlat edinecek eşler birlikte evlat edinmek zorundadır. Evli olmayan kişiler evlat edinemez.
 • Evlat edinme işlemi, diğer çocukların yararını zedelememelidir.
 • Küçük, evlat edinen tarafından bir yıl süre ile bakılmış ve eğitilmiş olmalıdır.
 • Evlat edinecek eşlerin evliliklerinin en az 5 yıl sürmüş olması ya da eşlerin 30 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir.

18 Yaşından Büyüklerin Evlat Edinmesi

18 yaşından büyüklerin evlat edinilmelerinde bazı şartlar vardır. Bu şartlar:

 • Evlat edinilecek kişinin rızası olmalıdır.
 • Evlat edinecek kişi ile evlat arasında en az 18 yaş farkı olmalıdır.
 • Evlat edinen kişi, en az 5 yıldan beri evlat edineceği kişiye bakmış olmalıdır.
 • Evlat edinecek kişinin altsoyu bulunmamalıdır.

Evlat Edinme Davası Sonuçları

 • Ana ve babaya ait olan hak ve yükümlülük, evlat edinene geçer.
 • Evlatlık küçük ise evlat edinenin soyadını alır ve evlat edinen kişiler isterler ise çocuğa yeni bir isim verebilir.
 • Evlat edinilen kişi eğer ki ergin ise, kendi isteği halinde evlat edinenin soyadını alabilir.
 • Evlatlık, evlat edinen kişilerin mirasçısı olur.

Evlat Edinme Dava Dilekçesi

… NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE,

DAVACILAR: (Ad Soyad, TC Kimlik No)

VEKİLİ:

ADRES:

DAVALI:

DAVA KONUSU: …’ın evlat edinilmesine izin verilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR:

Taraflar  …. yıldır evlidir.  Davacı ……ili, …………….. ilçesi …….. mahallesi .. hane, .. cilt ve …. sayfada kayıtlı bulunmaktadır, davacı …. ……ili, …………….. ilçesi …….. mahallesi .. hane, .. cilt ve …. sayfada kayıtlı bulunmaktadır. Tarafların Evliliğinden müşterek  çocuğu bulunmamaktadır.

Taraflar, Türk Medeni K. m. 306 gereğince aranan iki yıllık evlilik veya otuz yaşını doldurmuş olma şartlarını gerçekleştirmiş bulunmaktadır.

Müvekkillerim ile evlat edinilmek isteyen kişi arasındaki yaş farkı da …’den fazladır.

………….. evlat edinilmesine kendi ailesi de rıza göstermektedirler. Bu durumda duruşmanın yapılarak MK.m. 305 vd. hükümleri gereğince, …………… evlat edinilmesine izin verilmesini talep etmek için bu davayı açma zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ DELİLLER: 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu madde 305 ve devamı.

EKLER: Nüfus kayıtları, davalıların yazılı izinleri ve evlat edinilecek …’ın yazılı görüşü

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıklanan sebeplerle …….’nın müvekkiller adına mahkemenizden evlat edinme izni verilmesini saygılarımızla talep ederiz. 28/12/2019

DAVACILAR VEKİLİ

Av. ………..

AVUKAT

Evlat edinme süreci ile ilgili daha fazla bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

EVLAT EDİNME DAVASI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön