HUKUKTA KÜLLİ HALEFİYET VE CÜZİ HALEFİYET NEDİR?

Külli halefiyet kavramı hukukumuzda murisin yani miras bırakan kişinin mirası, mirasçılara tamamen doğrudan geçmektedir. Kişinin mirası teslim almasında sorun oluşturacak bir durum var ise miras bırakılan kişinin vasisine veya hukuki işlemlerini yapmak üzerine atanmış kişilere bütün itibariyle doğrudan geçmektedir.

 • Mirasın, kişi ya da kişilere geçmesi için herhangi bir işlem yapılmasına gerek yoktur.
 • Kanunda belirtilen şartlar oluştuğu takdir de külli halefiyet işlemi söz konusu olmaktadır.
 • Külli halef olan kişiler yasal olarak belirlenmiş ya da mahkeme tarafından kişilere atanmış olan kişilerdir.
 • Kişilere her türlü haklar ve hukuki sonuçları aktif veya pasiflerle bir bütün olarak geçer.
 • Terekeye bağlı olan haklar ve zilyetlik bağı oluşturacak haklar yalnızca ölümle kendiliğinden geçmektedir.
 • Külli halefiyet açısından mirasçıların sayısının bir önemi yoktur.
 • Külli halefiyet durumunun hukuktaki istisnası, mirasçılar mirasbırakanın borçlarından bizzat kendileri ve kendi malvarlıklarıyla sınırsız bir biçimde sorumludurlar. Ancak bu durum devletin mirasçılığı, kendisine geçen mallarla sınırlı olarak kabul edilmektedir. Birden fazla mirasçı tereke borçlarından müteselsilen sorumludurlar. Bölünebilir borçlar külli olarak kişiye geçmekle beraber, sorumluluk müteselsildir. Yani alacaklı mirasçılardan para borcu için birine dava açabilir, birine dava açmak yeterlidir. Mirasçıların her birine karşı dava açmak zorunda değildir.

Cüzi halefiyet kavramı Lehine mal vasiyet edilen kişi ya da kişiler veya intifa hakkı sahibi olan kişi hukukumuzda cüzi halef sayılmaktadır. Hakkın lehdarı olan kişiye hukukun genel şartlarına uygun geçiş işlemiyle devredilmesi gerekir. Kişi ya da kişilerin alacak haklarını bir baka kişiye devretmesi işlemi olarakta tanımlanmaktadır. Bu kişi yalnızca devredilen haktan sorumludur. Diğer haklar ya da borçlar kişiyi kesinlikle bağlamayacaktır.

 • Mirasbırakan kişinin terekesinde konu alan bir takım hukuki ilişkiler tüm olarak mirasbırakan kişinin külli haleflerine geçmeyerek özel kanunlar ile değişiklik gösteriliyor ve terekede yer alan diğer hukuki ilişkilerden tamamen ayrılarak farklı bir şekilde özel olarak tayin edilmiş kişilere bütünüyle geçmesine ise özel halefiyet adı verilmektedir.
 • Mirasa dahil olan taşınır ya da taşınmaz mal ve haklardan oluşan ve bağımsız şekilde bazı mirasçılara intikal etmesi olarak tanımlanan külli halefiyete tamamen ters görüşte olan özel halefiyet ilkesi ise bu güne kadar Türk MirasHukukunda bir esas olarak kabul edilmemiştir. Fakat bunun yanı sıra bazı durumlarda özel kanunlarda yer alan düzenlemelerle birlikte kendisine yer edinmiştir.

Külli halefiyet ve cüzi halefiyet arasındaki farklar;

 • Külli halefler ölüm ile birlikte tam bir hak elde ederlerken, cüz’i halefler ise kendilerine vasiyet edilen konu açısından sadece bir nisbi bir alacak hakkı elde ederler.
 • Külli halefler murisin borçlarından sınırsız sorumludur. Buna karşı cüz’i halefler miras bırakan kişinin borçlarından kesinlikle sorumlu değildir.
HUKUKTA KÜLLİ HALEFİYET VE CÜZİ HALEFİYET NEDİR?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön