İŞE İADE DAVASI

İŞE İADE DAVASI

İşveren kişi eğer ki iş sözleşmesine haklı bir sebep olmamasına rağmen son verir ise, işçinin aynı koşullar altında ve aynı işyerinde tekrar çalışmaya başlamayı talep etme durumudur. Davanın kabul edilmesi durumunda işveren işçiyi tekrar işe almakla yükümlüdür. 30 ya da daha fazla işçinin çalıştığı iş yerinde, belirsiz süreli iş sözleşmesi bulunan çalışanın ve 6 aydan fazla kıdemi olan işçi, işten usulsüz fesih ya da haksız fesih yolu ile işten çıkartılmış ise davayı açabilir.

İş iade davası şartları

 • İşçinin sözleşmesi belirsiz süreli olmalı
 • İşçinin en az 6 aylık kıdemi olmalı
 • İşverenin bünyesinde en az 30 işçi çalışmalı
 • İşçi, işveren vekilliği gibi bir statüde çalışmıyor olmalı
 • Dava yasal süreç içerisinde açılmalıdır
 • İşveren kişinin işçiyi çıkarmak için geçerli bir sebebi olmamalıdır

İşçinin sözleşmesi belirsiz olmalı

İşten çıkarılmış olan işçinin işe iade davası açabilmesi için sözleşmenin belirsiz süreli olması gerekmektedir. Belirsiz süreli sözleşme, işveren ile işçi arasında yapılan sözleşmeden belirli bir süre belirtilmemesidir.

İşçinin en az 6 aylık kıdemi olmalı

6 aylık kıdem hesaplanırken işçinin, aynı işverenin tüm işyerlerinde geçirdiği süreler dahil edilir.

İşverenin bünyesinde en az 30 işçi çalışmalı

İşverenin işçiyi işten çıkardığı tarihte işletmede en az 30 işçinin çalışıyor olması gerekmektedir. Bu işçilerin hepsinin aynı iş yerinde çalışıyor olması gerekmez, işverene ait işyerlerinde çalışan işçilerin hepsi sayılır.

İş sözleşmesini feshetmek isteyen ancak elinde haklı bir sebebi olmayan işveren, geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır. Geçerli sebepler kanun tarafından belirlenmiştir ancak geçerli sebep olarak kabul edileceklere mahkeme karar verir.

 • Sık sık işe geç gelmek,
 • Sık sık tartışma yaratmak
 • Ekonomik kriz,
 • İşyerinin daraltılması,
 • Öğrenme arzusu olmaması,
 • Bazı bölümlerin kaldırılması

Yukarıda bulunan sebepler gibi geçerli olan ve ispatı mümkün olan sebepler olmalıdır. Liste sınırlı ve kesin değildir.

İş Kanunu Madde 20

İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde işe iade talebiyle, İş Mahkemeleri Kanunu hükümleri uyarınca arabulucuya başvurmak zorundadır. Arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamaması hâlinde, son tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren, iki hafta içinde iş mahkemesinde dava açılabilir. Taraflar anlaşırlarsa uyuşmazlık aynı sürede iş mahkemesi yerine özel hakeme de götürülebilir. Arabulucuya başvurmaksızın doğrudan dava açılması sebebiyle davanın usulden reddi hâlinde ret kararı taraflara resen tebliğ edilir. Kesinleşen ret kararının da resen tebliğinden itibaren iki hafta içinde arabulucuya başvurulabilir. Feshin geçerli bir sebebe dayandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir. İşçi, feshin başka bir sebebe dayandığını iddia ettiği takdirde, bu iddiasını ispatla yükümlüdür.

İŞE İADE DAVASI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön