KAMU DAVASI

KAMU DAVASI NEDİR?

Kamu davası, Cumhuriyet savcısının herhangi bir talep olmadan kamu adına başlattığı davadır. Eski bir tabir ile “devlet kovuşturması” olarak adlandırılır. Kamu düzeni, kamu sağlığı, genel ahlak gibi toplumu ilgilendiren konularda suç işlenmesi durumunda, kamu ya da devlet zarar görür ise işlenmiş olan bu suçun cezalandırılması durumu için Cumhuriyet savcısı tarafından kamu adına açılan davalardır. Cumhuriyet savcısı suçu öğrendiği zaman kamu davasını açmaya yer olup olmadığına karar verme amacıyla bir araştırma yapar ve burada somut olaylar ile ilişkilendirilebilen ihbarlara önem verilir. Araştırmalar sonucunda eğer ki yeterli şüphenin ve kamu davası açmak için gerekli koşulların varlığı söz konusu ise Ceza Muhakemesi Kanunu 170. Maddeye göre iddianame düzenlenir.

KAMU DAVASI NEDEN AÇILIR?

  • Suçun mağduru dışında kalan vatandaşların hakkını aramasına yardım etmek amacı ile kamu davası açılır
  • Vatandaşların seçtikleri vekiller yoluyla koyduğu kanunları korumak (Davanın açılabilmesinde Türkiye Cumhuriyeti Devlet’i, Türkiye Cumhuriyeti Ceza Kanunu’nu dayanak alır.)
  • Suçlu veya suçlunun yakınları, arkadaşları gibi nedenlerden dolayı kendisinden şikayetçi olacak gücü bulamayan vatandaşların hakkını korumaktır. (Burada önemli bir nokta, mağdur şikayetçi olmasa bile, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin davayı açacaktır.)

Kamu Davası Açılmasının Ertelenmesi

Ceza Muhakemesi Kanunu ile belli şartların sağlanması durumunda, kamu davasının açılmasının ertelenmesi durumu vardır. Bu süre boyunca soruşturma askıya alınır ve kamu davasının açılmasının ertelenmesi için bazı şartlar gerekmektedir.

  • Söz konusu suç uzlaşma ve önödeme kapsamı dışında olmalıdır.
  • Suçun ceza üst sınırı üç sene veya daha az süreli hapis cezası olmalı ve yeterli şüphe bulunmalıdır.
  • Kamu davasının açılmasının ertelenmesinin, şüpheli ve toplum açısından yararlı olacağına kanaat getirilmelidir.
  • Şüpheli kişi daha önce kasten işlenen bir suçtan dolayı hapis cezasına mahkum olmamalıdır.
  • Şüpheli hakkında erteleme halinde suç işlemekten çekineceğine ilişkin bir kanaat oluşması gerekir.
  • Aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin yolu ile mağdur ve kamunun uğramış olduğu zararın tamamı giderilmiş olmalıdır.

KAMU DAVASI DÜŞER Mİ?

Şikayete bağlı olan davalarda, davanın düşebilmesi adına şikayetçinin şikayetini geri alması gerekir ancak şikayete tabi olmayan suçlarda, suçun oluşmadığının ispatı ve davalının davadan beraat etmesi gerekir.

KAMU DAVASI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön