KOMBİYO SENETLERİ İŞLEMLERİ NELERDİR?

Kambiyo senetleri olarak kabul edilen senetler; poliçe, bono ve çektir. Bu senetler dışındaki herhangi bir senedin kambiyo senedi bir başka senedin kambiyo senedi olması mümkün değildir.

Poliçelerde genellikle üç kişi bulunmaktadır. Bu doğrultudan poliçede üçlü bir hukuki ilişkinin varlığından bahsetmek mümkündür. Poliçe düzenleyen kişilere hukukta keşideci adı verilmektedir. Keşideci tarafından muhatap olan kişi üzerine düzenlenerek poliçe işlemi başlatılmış olur. Bu işlem sonrası lehdara teslim edilmektedir. Bu duruma bir havale ilişkisi demek mümkündür. Bunun nedeni ise poliçenin iki tür yetkilendirme içermesinden kaynaklanmaktadır. Düzenleyen, düzenlediği poliçenin muhatabına belli bir bedeli ödeme yetkisi vermiş olmaktadır. Yani poliçenin lehdarına da bu bedeli alma yetkisi verilmiş olmaktadır.

Bono da ise ikili bir ilişki mevcuttur. Bono, düzenleyen kişi tarafından yazılarak lehdara verilmesi ile işleme alınmaktadır. Bono, belirli bir kişi ya da kişilerin üzerine düzenlenmez, çekilemez ve yönetilemez özelliğe sahiptir. Bono düzenleyen, lehdara karşı belli bir bedeli ödeme seçeneğinde bulunmaktadır. Bono düzenleyen bir açıdan da senedin borçlusu durumdadır. Bu sebepler dahilinde bononun düzenlenmesi, poliçenin düzenlenmesine göre bazı farklılıklar taşımaktadır.

Çek de bu durum poliçede olduğu gibi üçlü bir ilişki içersinde ilerlemektedir. Bu durum, bir havale ilişkisi olmaktadır. Çek, düzenleyen kişi tarafından muhatap olunan kişi üzerine düzenlenir, çekilir ve yönetilir durumdadır. Sonrasında lehdara teslim edilmektedir. Çek, iki tür yetkilendirme içermektedir. Düzenleyen, düzenlediği çekin tarafı bankaya belli bir bedeli ödeme yetkisi ve çekin lehdarına da bu bedeli alma yetkisi verir. Ancak poliçeden farklı olarak çekte muhatap olunan kişi, mutlaka bir banka olmak zorundadır, aksi mümkün değildir.

Kombiyo Senetlerinin İşlevleri

· Ödeme yöntemi olmak; taraflardan birinin borcunun parasal olarak ödenmesi söz konusu olan sözleşmelerde, borçlu tarafın, nakit para ile ödeme yapmasını karşı tarafın kabul etmesi durumunda bu şekilde kayıt edilmesi ve koşulu ile bir kambiyo senedi de verebilir. Bu şekilde kambiyo senedi borcu ödeme seçeneği söz konusu olmuş olur.

· Kredi sağlamak; borç sözleşmelerinde kambiyo taahhüdünde bulunan borçlu kişi senedin vadesinin bitimine kadar kredi temin etmiş sayılmaktadır. Bu durum kambiyo senetlerinin kredi sağlama işlevini göstermektedir. Poliçe ve bono da vade bulunduğu için kredi işlevi vardır. Ancak çekte vade yoktur ve ibraz süresi vardır. Bu durum çekin sadece ödeme aracı olarak işlev görmesine neden olmaktadır. Çekin kredi aracı olma işlevi bulunmamaktadır. Ancak günümüzde ticari hayatta çekin kullanımında düzenleme tarihi olarak ileri bir tarihin yazılması kredi işlevi görmesi sağlanmaktadır.

· Teminat; borç sözleşmelerinde ön görülen yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla önem olarak kambiyo senetleri teminat olarak verilebilir. Kambiyo senedinin teminat amacı ile verildiğini iddia eden kişinin tek sorumluluğu bu durumu ispat etmektir.

KOMBİYO SENETLERİ İŞLEMLERİ NELERDİR?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön