Makaleler

Sağlık Hukuku

Sağlık Hukuku Sağlık hizmeti sunan kişilerle sağlık hizmeti alan kişiler arasındaki ilişkiyi düzenleyen hukuk dalına Sağlık Hukuku denir. Hasta ve Doktor Hakları Nelerdir? Doktorların, hastaların zarar görmemesi için dikkat ve özen gösterme sorumluluğu ve zorunluluğu vardır. Doktorların mesleki sorumlulukları arasında hastalara ve hasta yakınlarına doğru bilgiler vermek de vardır. Her bireyin iyileşmek adına hastalıklarına uygun […]

WhatsApp Mesajları Delil Sayılır Mı?

WhatsApp Mesajları Delil Sayılır Mı? Günlük hayatımızda sıkça kullandığımız WhatsApp uygulaması, yazılı ve sesli mesaj, fotoğraf ve videolar aracılığı ile iletişim sağlayabildiğimiz bir uygulamadır. Peki WhatsApp üzerinden yapılan yazışmalar delil niteliği taşır mı? WhatsApp mesajlarını delil olarak mahkemeye sunabilmek için bu mesajların hukuka uygun şekilde elde edilmesi gerekir. Yeri gelmişken söylememizde fayda var sadece WhatsApp […]

Eş Durumu Nedeniyle Tayin

Eş Durumu Nedeniyle Tayin Devlet kurumlarında memurlar, bazı durumlarda istedikleri yerde çalışabildikleri gibi bazı durumlarda ise zorunlu olarak farklı şehirlere tayinleri çıkabiliyor. İki eşin de devlet memuru olduğu evliliklerde eşlerden birinin tayini çıkması durumunda diğer eş için eş durumu nedeniye tayin  meselesi gündeme gelmektedir. Anayasa’nın 41. maddesideki; “Aile, Türk toplumunun temelidir… Devlet, ailenin huzur ve […]

DÜRÜSTLÜK KURALI VE İYİ NİYET

Hukukta dürüstlük kuralı, iyiniyet, ,spat yükü, resmi sicil ve seneleri tanımlayabilmek için öncelikle hukuki olay, hukuki işlem ve hukuki fiili açıklamak gerekmektedir. Hukuki olay; şahısların isteği dışında gelişen olayları tanımlamaktadır. Örneğin; kişilerin vefat etmesi veya doğumun gerçekleşmesidir. Hukuki işlem; taraflara karşılıklı hukuksal hak ve sorumluluklar yükleyen girişimlerdir. Örneğin; sözleşme veya kontrat işlemleri hukuki işlemlerdir. Hukuki […]

NİŞANLANMANIN HUKUKİ BOYUTU

Nişanlanma hukukumuzda eşlerin birbirlerini evlenmeden önce daha iyi tanımaları amaçlı birbirlerine verdikleri hazırlık süresidir. Ayrıca bu süreçte çeyiz veya ev ile ilgili hazırlıklarında tamamlanması sağlanır. Nişanlanmanın koşulları, kanunlarımızda ayrıntılı olmasa da genel itibariyle belirlenmiştir. Örneğin; evlenme istemiyle tarafların bir araya gelmesi kanunda belirtilmiştir. Yaş sınırı belirtilmemiştir ancak taraflar tam fiil ehliyetine sahip olma durumuda kendi […]

İCRA İFLAS HUKUKUNDA ŞİKAYET OLUŞTURMA

Şikayet, takibi ilerletip alacaklıya borçlunun malvarlığının satış bedelinden alacağına kavuşturma amacıyla icra daireleri tarafından yapılan icra takip işlemlerine karşı o icra dairesinin bağlı bulunduğu icra mahkemesine başvurmak şeklinde kullanılan bir hukuki imkandır. Bu durumdan anlaşılacağı gibi şikayet taraf işlemlerine karşı yapılmamaktadır, sadece icra dairesinin işlemlerine karşı yapılması mümkündür. Şikayet yoluna kimler başvurabilmektedir? İcra dairesinin yapmış […]

İCRA İFLAS HUKUKUNDAKİLERİN SORUMLULUKLARI

Hukuki sorumluluk; İcra ve iflas dairesinde görev yapan kişi veya kişiler, görevlerini yerine getirme esnasında isteyerek veya istemeyen yapılan işlemler de kusurlu davrandıkları ve eylemleri ile başka kişilere zarar verdikleri takdirde tazminat ile sorumlu olmaları söz konusu olacaktır. Ancak bu durumdan tazminat davasında birinci derecede icra ve iflas dairelerinin bağlı bulundukları idare sorumlu olacaktır. Başka […]

VASİYETTEN DÖNME

Vasiyetname tek taraflı bir hukuki işlemdir Bu sebeple kişi ya da kişiler vasiyetnamelerinden istedikleri zaman dönme hakkına sahiplerdir. Vasiyetnamede, vasiyetten dönülmeyeceği ya da sözlü olarak vasiyetnameden dönülmeyeceği belirtilmiş olsa dahi hukuken hiç bir bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Vasiyetnamede belirtilenler kişi ya da kişilerin haklarıdır, bu haklar üzerinde istediği tasarrufu yapmakta özgürdür. Vasiyetnameden dönme hukukumuzda dört başlıkta ele […]

HUKUKTA KÜLLİ HALEFİYET VE CÜZİ HALEFİYET NEDİR?

Külli halefiyet kavramı hukukumuzda murisin yani miras bırakan kişinin mirası, mirasçılara tamamen doğrudan geçmektedir. Kişinin mirası teslim almasında sorun oluşturacak bir durum var ise miras bırakılan kişinin vasisine veya hukuki işlemlerini yapmak üzerine atanmış kişilere bütün itibariyle doğrudan geçmektedir. Mirasın, kişi ya da kişilere geçmesi için herhangi bir işlem yapılmasına gerek yoktur. Kanunda belirtilen şartlar […]

AYNİ HAK KAVRAMI

Ayni hak kavramı, hukukumuzda iki şekilde tanımlanmaktadır. Klasik görüşlere yönelik aynı hak kavramı ve modern görüşlere yönelik ayni hak kavramı. Klasik görüşler; Klasik görüşler ise kendi içerisinde iki başlıkta ayni hakkı tanımlamaktadır. Birinci görüş, aynı hakların bizzat işleme konu olan tarafa bağladığı çeşitli haklarla ilgilenir.  Bu görüş ayni hakkı ayrıntılı olarak tanımlarken hak sahibi kişinin […]

Başa dön