NAFAKA DAVASI

NAFAKA NEDİR?

Nafaka, boşanma davasının sona ermesinden sonra ya da boşanma davası süresince maddi olarak zorluğa düşecek olan kişiye ya da ortak çocuklara bağlanan, her ay ödenmesi gereken paradır. Birden fazla nafaka çeşidi vardır ve her nafaka çeşidi için farklı şartların varlığı gerekmektedir.

Kim Nafaka Alabilir?

 • İşsiz kişiler
 • Ev hanımları
 • Asgari ücretle çalışan eşler
 • Geçici işlerde çalışan, düzenli bir işi ve geliri olmayan
 • Düşük gelire sahip ya da geliri olmayan kişiler

Kimler Nafaka Alamaz?

 • Resmi olarak evli olmasa da fiili olarak başkası ileevli gibi yaşayan kişiler
 • Belirli bir gelire sahip, boşanma sonrası yoksullukçekmeyecek kişiler
 • Maaşı, aylık geliri, dul aylığı, emekli maaşı,yaşlılık maaşı gibi düzenli gelire sahip kişiler
 • Yeterli miktarda sosyal yardım alan, kira geliri olan, yurtdışından gelire sahip, işsizlik maaşı olan kişiler
 • Mesleği olan, mesleğini icra eden ve buna bağlı olarakbelirli bir kazanca sahip kişiler
 • Memur olan eşler
 • Bankada belirli bir miktarda parası olan, faizgelirine sahip eşler
 • Mesleğe sahip ya da belirli bir yeteneğe sahip fakatbunu isteyerek kullanmaktan imtina eden kişiler
 • Kumar bağımlısı eşler
 • Eşi ile aynı gelire sahip eş
 • Eşi yoksul olan eş

Nafaka Türleri

Üç çeşit nafaka türü bulunmaktadır.

 1. Tedbir Nafakası
 2. Yoksulluk Nafakası
 3. İştirak Nafakası

Tedbir Nafakası

Boşanma davası sürerken eşlerden herhangi birinin yoksulluğa ve yaşam standartlarının altına düşmesi nedeni ile ödemekle yükümlü bırakılan nafakalardır. Yaşam standartları altına düşen eş mahkemeden tedbir nafakası talep edebilmektedir.

Yoksulluk Nafakası

Boşanma sonrasında verilen nafakadır. Yoksulluk nafakası alınabilmesi için bazı şartların varlığı gerekir. Yoksulluk nafakası alınabilmesi için yoksulluk nafakası talep eden tarafın diğer tarafa göre daha az kusurlu ya da kusursuz olması gerekir.

İştirak Nafakası

İştirak nafakası çocuğun giderlerini ve bakımını karşılamak amacı ile ödenen nafaka türüdür. İştirak nafakası talebi için çocuğun velayetini almak yeterlidir.

Nafaka İptali

Nafakanın kaldırılması durumu söz konusudur, nafaka alacaklısı, nafakayı almak için gerekli olan şartları yerine getirmiyor ise ve bu durumun tespiti sağlanır ise, nafaka borçlusu olan kişi nafaka iptali davası açabilir.

Biriken Nafaka

Geçmişe dönük olan nafaka borçlarının ödenmemesi durumunda, nafaka borçlusundan icra yoluyla alınabilir. Nafaka borçlusu eğer ki nafakayı düzenli olarak ödemiyor ya da hiç ödemiyor ise birikmiş olan nafakalar, nafaka türüne göre icra takibi yapılması ile tahsil edilebilir.

NAFAKA DAVASI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön