Sağlık Hukuku

Sağlık Hukuku

Sağlık hizmeti sunan kişilerle sağlık hizmeti alan kişiler arasındaki ilişkiyi düzenleyen hukuk dalına Sağlık Hukuku denir.

Hasta ve Doktor Hakları Nelerdir?

Doktorların, hastaların zarar görmemesi için dikkat ve özen gösterme sorumluluğu ve zorunluluğu vardır. Doktorların mesleki sorumlulukları arasında hastalara ve hasta yakınlarına doğru bilgiler vermek de vardır. Her bireyin iyileşmek adına hastalıklarına uygun tedavileri alma hakkı vardır. Bireylerin aynı zamanda sağlık durumları ve mevcut olan sağlık hizmetleri ve bu hizmetlerin hangilerinden yararlanma haklarının olduğunu ve bu hizmetelerden nasıl yararlanacakları hakkında bilgi alma hakları vardır. Hastaların bilgileri talep  edilebilir ancak söz konusu hasta çocuk  ise velisi ya da vasisi de bilgilerini talep edebilir. Sağlığı hakkında bilgi almak isteyen bir birey, bu hakkını kendisi kullanabildiği gibi başka birine de devredebilir. Devretme işlemi sözlü ya da yazılı şekilde yapılabilmektedir.

Hastanın Rıza Hakkı

Hastaların rıza hakkının hukuken geçerli olabilmesi için hastaya, sağlık durumuna konulan mevcut tanı, hasta için doktor tarafından önerilen tedavi, tedavinin ne kadar süreceği ve başarı oranı, tedavi süresince kullanılacak ilaçlar, ilaçların olumlu ve olumsuz yönleri gibi bilgilerin eksiksiz şekilde verilmelidir. Bu bilgilerle hasta aydınlatıldıktan sonra rızası şüphesiz hale gelecektir.

Hastanın Özgür Seçim Hakkı Nedir?

Hastalar kendi sağlık durumları hakkında yeterli bilgiyi edindikten sonra, uygulanacak tedavi yöntemi ve tedaviyi uygulayacak hekimi ve sağlık personellerini seçme hakkına sahip olurlar. Hastaların hekim değiştirmek istemesi durumu genelde özel hastanelerde geçerlidir fakat kamu başka bir deyişle devlet hastanelerinde hekim değiştirmek mümkün olmayabilir.

Hastanın Zamanına Saygı  

Hastalar önceden belirtilmiş olan süre zarfı içerisinde, gerekli tedavi hizmetini alma hakkına sahiptir. Hekimler ise hastalarına gerekli olan zamanı ayırmakla yükümlüdür. Aynı zamanda hastaların zamanlarını boşa harcamamakla da yükümlülerdir.

Hastanın Şikayet Hakkı

Hastalar bazı durumlarda hekimlerin, sağlık personellerinin ve sağlık kuruluşları hakkında şikayette bulunabilirler. Hastalar hak ihlallerinin, vücut bütünlüğüne haksız yere müdahele veya manevi açıdan varlığına yönelik saldırı mahiyeti taşıyan eylemlerde, bu eylemler Türk Ceza Kanunu kapsamında suç kabul edildiği için ilgili personeller hakkında savcılığa şikayette bulunabilirler.

Hastanın Tazminat Hakkı

Hastaların sağlık durumlarıyla ilgili hakları zarara uğrayabilir. Hastalara uygulanan tedaviler süresince hastaların uğramış oldukları maddi ve manevi zararları sorumlu olan kişilerden tazmin etme hakları vardır. 

Sağlık Çalışanlarına Şiddetin Cezası Nedir?

Sağlık çalışanlarının büyük önem taşıdığı pandemi döneminde de sağlık çalışanlarına yönelik şiddet haberleri hepimizi üzmekte. Peki sağlık çalışanlarına karşı uygulanan şiddetin cezası ne?

Suç, sağlık veya yardımcı sağlık çalışanlarına karşı görevleri nedeniyle işlenmişse;

  • Kasten yaralama suçu  9 aydan 4,5 yıla kadar hapis,
  • Hakaret suçu ise 1,5 yıldan 3 yıla kadar hapis,
  • Tehdit suçu 9 aydan 7,5 yıla kadar hapis,
  • Görevini yaptırmamak için direnme suçu 9 aydan 4,5 yıla kadar hapis olmak üzere işlenen suça göre cezalar verilecektir.

İki yıla kadar hapis cezalarının ertelenme imkanı sağlayan Türk Ceza Kanunu’nun 51. yasası, suçun sağlık çalışanlarına karşı, görevleri sebebiyle işlenmiş olması durumunda uygulanmayacak, ceza ertelenmeyecektir. 

Sağlık Hukuku

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön