TACİR VE TACİR OLMANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Tacir, herhangi bir ticari işletmeyi kısmen ya da tamamen işleten kişilere verilen bir unvandır.

Gerçek kişiler de tacir sıfatı;

 • Gerçek kişilerin tacir ünvanı alması için bir ticari işletmesi bulunmalı aynı zamanda bu işletmenin çalışıyor durumda olması ve kendi adına yönetiyor durumda olması gerekmektedir. İşletmenin maddi gelir elde ediyor olması da gerekmektedir. Bağış amacı ile kurulan şirketler işletme sayılmamaktadır.
 • Adi şirket adı altında bir ya da birden fazla kişilerin ticari şirketi yönetmesi ve tacir sıfatı alması mümkündür. Adi şirketlerin bir tüzel kişiliği bulunmamaktadır.
 • Hukuken varolmayan bir şirket adına faaliyetler de bulunan kişi ya da kişiler ise tacir gibi sorumlu olmaktadır. Ancak tacir ünvanını alamamaktadır. Tacir olma durumunda hukukun sağladığı haklardan yararlanamazlar.
 • Kanunlara aykırı olan bir işletmeyi yöneten kişilere de tacir denilebilmektedir. Tacir olmanın bütün haklarından faydalanmaktadırlar. Ancak kanunlara aykırı yapılan işlemler neticesinde bir yaptırım uygulanmaktadır.
 • Reşit sayılmayan veya kısıtlı kişi ya da kişiler ise ticari bir işletmeyi kendi adlarına yürütüyor olsalar dahi tacir sayılmamaktadır.

Tüzel kişiler de tacir sıfatı;

 • Vakıflar, il özel idaresi, belediye, dernekler, köy ve kamu tüzel kişileri tarafından kurulmuş olan kuruluşlar tacir sayılmaktadır.
 • Ticaret şirketleri, ticaret siciline tescil edilmesi dahilinde tacir ünvanını alabilmektedir. Bunlar kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketlerinden oluşmaktadır.

Tacir olmanın yükümlülükleri;

 • Ticaret ünvanına sahip olmak; ticari işletme de uygulanacak belgeler ya da senetlerin bu ünvan altında toplanması ve imzalanması gerekmektedir.
 • Ticaret siciline kayıtlı olmak, tacir olan her işletme sahibi kişi ya da kişiler, işletmenin açıldığı günden itibaren on beş gün içinde, ticari işletmesini ve ticaret unvanını, işletme merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve ilan ettirmelidir. Ancak tacir olan tüzel kişi ise unvanı ile birlikte onun adına imzaya yetkili kişilerin imzaları da notere tasdik ettirilerek sicil memuruna verilmelidir. Ticaret siciline tescil edilmesine gerek yoktur.
 • İflasa tabi olmak. Tacir olan kişi ya da kişiler ticari işletmenin her türlü borcundan sorumludur. 
 • Ticari nitelikte defter tutmak, tacirler ticari işletmelerinin borç, alacak, verecek gibi konularında defter tutmak zorundadırlar. Yapılacak işlemlerin niteliği açısından işletmelere kolaylık sağlayacaktır.
 • Ticaret odasına kayıtlı bulunmak
 • Ticari iş karinesine tabi olmak, örneğin; gıda alım satımı ile uğraşan tacirin işyerine bilgisayar alması ticari iş sayılabilecek iken, bilgisayarı kızına hediye olarak alması durumda bu işlem ticari iş olarak sayılmaz.
 • Ticari örf ve adetlere tabi olmak
 • İş adamı gibi hareket etmek
 • Fatura ve teyit mektubu, herhangi bir ticari işletmeden fayda görmüş ve ödeme yapmış kişilerin fatura isteme hakkı bulunmaktadır. Karşı tarafın tacir olmasına gerek duyulmamaktadır.
 • Ücret ve faiz talebinde bulunmak
 • Tacir çeki kullanmak
 • İnternet sitesi açmak
 • İnternet sitesinde içerik yayınlayarak reklam yapmak
TACİR VE TACİR OLMANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön