TAZMİNAT HUKUKU NEDİR?

TAZMİNAT NEDİR?

Hukuka aykırı olan eylemler sonucunda meydana gelmiş olan maddi ya da manevi zarara karşılık olarak ödenen bedeldir.

TAZMİNAT HUKUKU NEDİR?

  Çeşitli durumlardan kaynaklı, yaralama, hasar ve kayıplara maruz kalındığında, giderlerin geri ödenerek, tıbbi hizmetler sağlanarak, parasal meblağlar vererek kurtarılmasına yardımcı olmak için vardır. Kişilerin, herhangi bir eylem sonucunda uğradıkları zararın giderilmesini kapsayan hukuk dalıdır.

TAZMİNAT DAVASI NEDİR?

 Uğranılan maddi ya da manevi zararların tazmin edilmesi amacıyla açılan davalar tazminat davalarıdır. Tazminat ve Maddi Tazminat olarak ikiye ayrılmaktadır.

Maddi tazminat:

Hukuka aykırı bir eylemden dolayı malvarlığında meydana gelen eksilmenin giderilmesi amacıyla açılan davalardır. Herhangi bir nedenden kaynaklı olarak uğranılmış olan haksız bir maddi zararı gidermek için açılır.

Manevi tazminat:

Kişinin uğramış olduğu hukuka aykırı eylem sonucunda duyduğu üzüntü, elem ve kişilik haklarının zedelenmesi sonucu belli bir miktar ödeme talep edilmesidir.

Manevi Tazminat Şartları

1.TBK m. 56’ya göre dava şartları

a- Bir kişi öldürülmeli veya bedenen bütünlüğü ihlal edilmelidir.

b- Manevi bir zarar meydana gelmelidir.

c- Yaşama hakkını ya da vücut bütünlüğünün ihlal eden fiil ile manevi zarar arasında uygun bir illiyet bağı bulunmalıdır.

d- Hak ihlaline neden olan fiil hukuka aykırı olmalıdır.

e- Kusur sorumluluğunun olduğu hallerde failin kusurlu olması gerekirken, kusursuz sorumluluk hallerinde failin kusurlu olması aranmamaktadır.

TAZMİNAT DAVASI NASIL AÇILIR?

Tazminat davası Yetkili ve Görevli Mahkemede dava dilekçesinin verilmesi ve dava harçlarının ödenmesi ila açılır.

Tazminat Hesabı

Tazminat miktarı hesaplanırken zarar gören kişinin ne kadar zarar uğradığı hesaplanır. Tazminat davalarında olan hesap, dava açma nedenine, kişiye ve olaya göre değişiklik gösterir.

HANGİ NEDENLERDEN TAZMİNAT DAVASI AÇILABİLİR?

  • Trafik kazası
  • Boşanma
  • Telif hakkı
  • Sözleşme ihlali
  • Suç işlenmesi
  • İş kazası ve meslek hastalığı
  • Kişilik haklarına saldırı
  • Yanlış tedavi uygulanması
TAZMİNAT HUKUKU NEDİR?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön