TİCARİ İŞLETMELER VE TİCARİ İŞLETMELERİN REHNİ

Ticari işletmeler, ticaret hukukunda esnaflara belirtilen kar düzeyine nazaran daha fazla kar amacı güdmeleri nedeni ile oluşturulan, bağımsız ve süreklilik gösteren işletmelere denir.

 • Ticari işletmeleri kısmen ya da tamamen işleten kişilere ise tacir adı verilmektedir.
 • Ticari işletmeler,hukuki bir nitelik olarak ticaret hukuku mevzuatında düzenlenmiştir.
 • Ticari işletmelerin varlığı için ticaret siciline herhangi bir tescil yükümlülüğü bulunmamaktadır.
 • Ticaret veya sanayi odalarına kayıtlı olması konusunda bir zorunluluk bulunmamaktadır. Hukuken belirtilen unsurlar sağlandığı sürece re’sen işletme sıfarını almaktadır.

Ticari işletmelerin unsurları ticaret hukukunda dört başlıkta ele alınmaktadır.

Bunlar;

 • Gelir sağlamak, herhangi bir kuruluşa işletme veya ticari işletme denilebilmesi için belilir bir gelir elde etme amacı olması gerekmektedir. Aksi halde bu kuruluş işletme olarak görülmemektedir. Örneğin; herhangi bir ücret karşılığı olmadan yemek dağıtımı yapan bir kuruluş gelir etmemesinden kaynaklı işletme ünvanını almamaktadır.
 • Süreklilik, oluşturulan kuruluşun tesadüfi bir şekilde gelir elde etmesi ve devamlılığının olmaması durumunda bu kuruluşta ticari işletme olarak sayılmayacaktır. Sürekli ve düzenli olarak gelir elde etmeleri ve faaliyetlerine devam etmelidir.
 • Esnaf işletmesi niteliğini aşma, esnaf olarak kabul edilen kuruluşlar gelir elde etmenin yanı sıra bedensel gücünde ön planda olduğu yapılardır. Ticari işletmeler gibi sürekliliği bulunur ve gelir elde etme amacı vardır ancak gelir elde etme amacı bedensel güç kullanımından sonra gelmektedir. Önemli olan sanatsal yeteneklerin sergilenmesidir. Ticari işletmeler ve esnaf niteliği taşıyan kuruluşların sınırını bakanlar kurulu kararname ile belirlemektedir. Gelir vergisinden muaf olan kuruluşlar ve geliri basit usul ile vergilendirilen kuruluşlar esnaf olarak değerlendirilmektedir.
 • Tamamen bağımsızlık, işletmelerin herhangi bir konu üzerinde karar alması durumunda içte ve dışta tamamen bağımsız olması, kendi kararlarının kendinin alabilmesi durumudur.

Ticari İşletmenin Rehni

Herhangi bir ticari işletmenin, faaliyetlerini sürdürmesine yönelik bütün mal varlıklarına konulan rehin işlemidir. Bu rehin sicillere bildiri yapılarak işleme konulmaktadır. Ancak işletme de bulunan taşınır mallar borcu karşılıyor ise işletmenin tümüne değil sadece taşınır malların borcun karşılığı kadarına rehin işlemi yapılmaktadır.

 • Rehin verenler; tarımsal kooperatifler, çiftçi, avukat, noter ve serbest meslek sahipleri malik oldukları malları rehin verebilmektedir.
 • Rehin alanlar; ticari işletmeler ve taşınır mal varlıkları, kredi kuruluşları, tacir ve esnaflar. Kuruluş olarak ise bankalar, finansal nitelik içeren kuruluşlar, kredi sağlayan kamu veya özel kuruluşlar sayılabilmektedir.
 • Rehin sözleşmesinde bulunması gerekenler; rehin sözleşmesinin tarafları, kişilerin kimlik numarası, kişilerin adı ve soyadı, kişilerin imzaları, kişi ya da kişiler çiftçi ise çiftçi kayıt sistemi numarası, üretici ise üretici belge numarası, borcun konusu,borcun miktarı, rehne konu olan mal varlıklarının markası, şasi numarası, üretim yılı, belge seri numarası ve ürün kodu gerekmektedir.
TİCARİ İŞLETMELER VE TİCARİ İŞLETMELERİN REHNİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön