VASİYETTEN DÖNME

Vasiyetname tek taraflı bir hukuki işlemdir Bu sebeple kişi ya da kişiler vasiyetnamelerinden istedikleri zaman dönme hakkına sahiplerdir. Vasiyetnamede, vasiyetten dönülmeyeceği ya da sözlü olarak vasiyetnameden dönülmeyeceği belirtilmiş olsa dahi hukuken hiç bir bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Vasiyetnamede belirtilenler kişi ya da kişilerin haklarıdır, bu haklar üzerinde istediği tasarrufu yapmakta özgürdür. Vasiyetnameden dönme hukukumuzda dört başlıkta ele alınmaktadır.

Bunlar;

Açık dönme; hukukumuza göre miras bırakan kişi, vasiyetnamesini hazırlarken kanunda öngörülen şekillerden birine uyması koşuluyla istediği herhangi bir zaman içerisinde yeni bir vasiyetname hazırlayabilir ve eskisinden vazgeçebilir. Kişiler vasiyetnamelerinden kısmen Vasiyetnameden kısmen veya tamamen dönmek mümkündür. Dönme vasiyetnamesi daha önce yapılan vasiyetname şeklinde olmasına gerek yoktur. Kişi ya da kişiler dönme içeren vasiyetnameden de dönülebilir.

Dönmeden dönme; Kişi ya da kişiler tarafından hazırlanan ilk vasiyetnameden dönme iradesini açıklayan vasiyetnameden de dönme işlemidir. Murisin dönme yoluyla ilk vasiyetnameyi canlandırma isteği var ise, ilk dönülen vasiyetname geçerli hale gelecektir. Eğer bu konu açıkca vasiyetnamede belirli değilse, dönmeden dönülmesi ile ilk vasiyetnamenin gerçekleşeceği kabul edilmemektedir.

Örtülü dönme ve dönme karinesi; vasiyetname şeklinde miras bırakan kişi ya da kişiler önceki vasiyetnamesini ortadan kaldırmadan yani önceki vasiyetnamesinden dönmeden yeni bir vasiyetname yapmış ise herhangi bir şüpheye yer bırakmayacak şekilde önceki vasiyetnameyi tamamlamadığı takdir de en son yapılmış vasiyetname hukuki sonuç doğuracaktır. Bu durum hukukumuzda dönme karinesi olarak ele alınmaktadır.

Örneğin; 1. Vasiyetname A malımı Sevgi’ye bırakıyorum, 2. Vasiyetnamede ise A malımı Leyla’ya bırakıyorum; veya Leyla’yı mirasçı atıyorum. Şeklinde bir karmaşa oluştuğunda durum dönme karinesi çerçevesinde değerlendirilip sonuca bağlanır. En son belirtilen vasiyetname göz önünde tutulur.

Örtülü dönme ve sağlar arası işlem; sağlar arası işlemlerle bırakılan vasiyetname de aksi bir durum belirtilmediyse miras bırakanın daha sonra vasiyetnameye konu olan mal üzerinde bu vasiyetle uyuşmayan başka bir tasarrufta bulunmasıyla ortadan kalkar. Bu durumda vasiyetnamenin konusu olan mal, parça borcu olmalıdır. Ancak cins borcu söz konusu ise vasiyetnameden hiç bir koşulda sağlar arası işlemle dönülmüş olmaz. Vasiyetname ile mirasçı atanması gerçekleşmiş ise sağlar arası tasarrufla bu vasiyetnameden dönme işlemi yapılamaz.

Yok etme ile dönme; miras bırakan kişi ya da kişiler, vasiyetnameyi yok etmek şeklinde de vasiyetnameden dönebilme hakkına sahiptir. Hukukumuz bunu iki şekilde incelemektedir.

1) Yok etme iradesi, Subjetif olarak gelişmiştir; Kişinin bizzat vasiyetnameyi yok etme durumudur.

2) Yok etme iradesi, objektif olarak gelişmiştir; vasiyetnamenin üzeri çizilmiş,yırtılmış ya da karalanmış durumdadır. Kişinin bizzat uyguladığı bir işlem değildir. Aksi ispat edildiği takdir de yani kişi ya da kişiler aslında vasiyetnameyi yok etmek istememiş ancak istekleri dışında yok edilmiş ise vasiyetname aynen gerçekli sayılmaktadır.

Kaza yoluyla ya da üçüncü kişinin sebep olmasıyla yok etme; vasiyetname çeşitli kazalar sonucundan kendiliğinden yokmuş ya da üçüncü bir kişinin yok etmesiyle yok olmuş vasiyetname şeklidir. Vasiyetnamenin içeriği belirlenebilir ise geçerliliği devam etmektedir.

VASİYETTEN DÖNME

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön