VERGİ HATALARI VE DÜZELTME YOLLARI

VERGİ HATALARI VE DÜZELTME YOLLARI

Vergi Hatası Nedir?

Vergi hatası, vergi ile ilgili olan hesaplarda ya da vergilendirme sırasında yapılan hatalar nedeniyle haksız yere fazla ya da eksik vergi istenme ya da alınma durumudur. İki tür vergi hatası bulunmaktadır.

 1. Hesap Hataları
 2. Vergilendirme Hataları

Hesap Hatası

Vergi Usul Kanunu 117inci maddeye göre hesap hataları:

 1. Matrah Hataları

Vergilendirme ile ilgili beyanname, tahakkuk fişi, ihbarname, tekalif cetveli ve kararlarda matraha ait rakamların veya indirimlerin eksik veya fazla gösterilmiş veya hesaplanmış olmasıdır.

 • Vergi Miktarında Hatalar

Vergi nispet ve tarifelerinin yanlış uygulanması, mahsupların yapılmamış veya yanlış yapılmış olması, birinci bentte yazılı vesikalarda verginin eksik veya fazla hesaplanmış veya gösterilmiş olmasıdır.

 • Verginin Mükerrer Olması

Aynı vergi kanununun uygulanmasında belli bir vergilendirme dönemi için aynı matrah üzerinden bir defadan fazla vergi istenmesi veya alınmasıdır.

Vergilendirme Hataları

Vergi Usul Kanunu 118inci maddeye göre vergilendirme hataları:

 1. Mükellefin Şahsında Hata

Bir verginin asıl borçlusu yerine başka bir kişiden istenmesi veya alınmasıdır.

 • Mükellefiyette Hata

Açık olarak vergiye tabi olmayan veya vergiden muaf bulunan kimselerden vergi istenmesi veya alınmasıdır.

 • Mevzuda Hata

Açık olarak vergi mevzuuna girmeyen veya vergiden müstesna bulunan gelir, servet, madde, kıymet, evrak ve işlemler üzerinden vergi istenmesi veya alınmasıdır.

 • Vergilendirme veya Muafiyet Döneminde Hata

Aranan verginin ilgili bulunduğu vergilendirme döneminin yanlış gösterilmiş veya süre itibariyle eksik veya fazla hesaplanmış olmasıdır.

Vergi Hatalarının Ortaya Çıkması

Vergi Usul Kanunu 119uncu maddeye göre vergi hatalarının ortaya çıkması:

 1. İlgili memurun hatayı bulması veya görmezden gelmesi ile;
 2. Üst memurların yaptıkları incelemeler neticesinde hatanın görülmesi ile;
 3. Hatanın teftiş sırasında meydana çıkarılması ile;
 4. Hatanın vergi incelenmesi sırasında meydana çıkarılması ile;
 5. Mükellefin müracaatı ile.

Vergi Hatalarının Düzeltilmesi

Vergi hatalarının düzeltilmesi iki şekilde yapılmaktadır.

 • Re’sen Düzeltme

İdarece tereddütte bulunulmayan açık ve mutlak vergi hataları re’sen düzeltilebilmektedir. Düzeltme müvekkilin lehine olabileceği gibi aleyhine de olabilir.

 • Mükelleflerin Talebi Üzerine Düzeltme

Mükellefler, vergi hatalarının düzeltilmesi için vergi dairesine yazılı bir şekilde talepte bulunurlar. Eğer talep vergi dairesine göre uygun bulunursa düzeltilme işlemi gerçekleşir.

Zamanaşımı

Vergi hatalarının düzeltilmesi 5 yıllık zaman aşımına tabidir.

DAHA FAZLA BİLGİ ALMAK İÇİN BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ. R&Ç HUKUKİ DANIŞMANLIK OLARAK BU KONULARINIZA ÇÖZÜM SUNMAYA DEVAM EDİYORUZ.

VERGİ HATALARI VE DÜZELTME YOLLARI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön