YAŞ DÜZELTME DAVASI

YAŞ DÜZELTME DAVASI

Yaş Düzeltme Davası Nedir?

Yaş düzeltme yani yaş büyütme ya da küçültme davaları, kişinin kimliğinde bulunan doğum tarihini değiştirme amacıyla açmış olduğu davalardır. Kişi yaş mahkemeden, yaşının büyütülmesini ya da küçültülmesini talep edebilmektedir. Nüfus kaydında olan bilgilerin mahkeme kararı olmadan değişimi mümkün değildir, bundan dolayı kişiler doğum tarihlerinde değişiklik yapmak için mahkemeye başvurmak zorundadır. Davaya yaş büyütme ya da küçültme için başvurulmasının ardından mahkeme gerekli koşulların sağlanması durumunda davanın reddine ya da kabulüne karar verir.

Yaş Düzeltme Davası Şartları

Yaş büyütme küçültme davasını kişi istediği zaman herhangi bir nedenle açamaz. Davanın açılabilmesi için kanunun aradığı şartlar bulunmaktadır.

Bunlar;

  • Kişinin hastane ya da doğum evinde doğmamış olması,
  • Dış görünüşün iddia edilen yaşa uygun olması,
  • İddia edilen yaşta bir kardeşin bulunmaması,
  • Haklı bir sebebin bulunması.

Yaş düzeltme işlemlerinin yapılabilmesi için yukarıdaki şartların olması gerekmektedir.

Kişinin hastane ya da doğum evinde doğmamış olması:

Resmi sağlık kuruluşlarında doğum durumunda, kişiye resmi bir doğum belgesi verilir, bundan dolayı kişinin yaşı zaten belirlidir. Bu durumda olan kişi eğer ki yaş düzeltme davasına başvurur ise kişinin talebi reddedilir.

Dış görünüşünün iddia edilen yaşa uygun olması:

Kişinin talep ettiği yaş ile dış görünüşü arasında ciddi bir fark olmaması gerekir. Eğer ki kişi 20 yaşında olduğunu iddia ediyor ise ancak dış görünüşü 35 yaşında gibi duruyor ise mahkeme karar verirken bu durumu da göz önünde bulundurur.

Aynı yaşta kardeşin bulunmaması:

İkizlik durumu dışında aynı anda iki hamilelik durumu mümkün olmayacağından kardeşler arasında en az 180 günlük bir sürenin bulunması gerekir.

Haklı bir nedenin olmaması:

Nüfus kayıtları dava konusu edilebilmesinde davacının korunması gereken bir hukuki yararın olması gerekir. Kişinin nüfus kaydındaki bu durumun bulunmasının kişiye verdiği zorluklar ve zararları belirterek davayı açmasındaki hukuki yararın belirtilmesi gerekir.

Yaş Düzeltme Davası Süresi

Yaş düzeltme davaları genel olarak kısa sürede sonuçlanır. Genel olarak süre 2 – 4 ay arasındadır. Mahkemelerin iş yoğunluğu ya da kemik yaşı tespiti durumlarında süreç 1 yıla kadar uzayabilmektedir.

Kemik Yaşı Nedir?

Kemik yaşı iskeletin gelişmesi, olgunlaşma derecesidir. İnsan vücudu bulunulan yaşa göre gelişim gösterir, insan vücudu gibi kemiklerde belirli yaşa göre gelişim ve değişim gösterir. Kişinin kemik yapısı itibari ile ortaya çıkan yaş kemik yaşıdır.

Kemik Yaşı Ölçümü

Kemik yaşı sol el bileği filmi ile öğrenilir. Bazen kemik yaşında 1-2 yıl farklılık söz konusu olabilir.

Yaş Düzeltme Davası Görevli Mahkeme

Yaş düzeltme davalarında görevli olan mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir.

Yaş Düzeltme Davası Zamanaşımı

Yaş düzeltme davalarında herhangi bir zamanaşımı süresi yoktur. Dava her zaman açılabilir.

Yaş Değiştirme Dava Dilekçesi Örneği 2021

KÜTAHYA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
SAYIN HAKİMLİĞİNE

DAVACI : Ad-soyad (TC: ….)
(Adres)

VEKİLİ : …..
(Adres)

DAVALI : Nüfus Müdürlüğü

DAVA KONUSU : Yaş düzeltme talebimizdir.

AÇIKLAMALAR:

Müvekkilimiz …. , nüfus kayıtlarına göre ….. doğumlu olarak görünmekteyse de bu durum gerçek doğum tarihi değildir. (Bu kısımda değiştirilmek istenen yaş, gerekçeleri ayrıntılı bir şekilde somut olaya uygun olmak kaydıyla belirtilmelidir. Yine emsal yargı kararları da mutlaka dilekçeye eklenmeli, ilgili kanun maddelerine de somut olay ile bağdaştırılarak dilekçede yer verilmelidir.)

Müvekkilimizin dış görünüşü ve gerekirse kemik yaşının tespiti dikkate alındığı takdirde aslında … doğumlu değil … doğumlu olduğu açık bir şekilde ortaya çıkacaktır. Buna ilaveten konuya ilişkin tanık anlatımları da gösterecektir ki müvekkilin gerçek doğum tarihi … ‘dir.

Müvekkilin nüfus kaydındaki gerçeğe aykırı doğum tarihi dolayısıyla müvekkilimiz ciddi bir mağduriyet yaşamaktadır. ( Bu kısımda değiştirilmek istenen yaş/kimlikte görünen ile ilgili kişinin yaşadığı mağduriyetler açıklanmalıdır. Örneğin kişinin kimlikte yazılı yaşından dolayı iş bulamaması bu na örnek gösterilebilir. Aynı zamanda somut olaya ilişkin Yargıtay kararlarının da eklenmesi davanın lehe sonuçlanması için oldukça önemlidir.)

HUKUKİ NEDENLER: TMK , Nüfus Kanunu ve sair ilgili mevzuat

HUKUKİ DELİLLER: Nüfus kayıtları, doğum tutanağı, bilirkişi, tanık ve diğer deliller

NETİCEİ TALEP : Yukarıda izah ettiğimiz ve sayın mahkemenin re’sen dikkate alacağı diğer sebeplerle müvekkilin doğum tarihinin …. olarak düzeltilmesine karar verilmesini vekaleten ve saygılarımla arz ve talep ederiz. ../../20..

AVUKAT

R&Ç Hukuki Danışmanlık olarak hukuki konularınıza çözüm sunmaya devam ediyoruz. Daha fazla bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

YAŞ DÜZELTME DAVASI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön